CERTYFIKAT ISO

CERTYFIKAT ISO

Opierając się o wartości i zasady, którymi są radość z dawania, kreatywność, rozwój i zaangażowanie BENIAMIN Sp. z o.o., S k. realizuje:
– PROJEKTOWANIE, PRODUKCJĘ I SPRZEDAŻ GALANTERII PAPIERNICZEJ
– PRODUKCJĘ OPAKOWAŃ
– USŁUGI POLIGRAFICZNE
z dbałością o jakość, oraz zachowaniem pełniej orientacji na Klientów. Czynności te realizowane są w ramach przyjętego systemu zarządzania jakością, którego stosowanie w sposób skuteczny, przydatny i adekwatny wyraża się poprzez:
– zachowanie pełnej orientacji na oczekiwania klientów, co przekłada się na kompleksowe zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań,
– stosowanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w zgodzie z wymaganiami normy ISO 9001 oraz podejściem procesowym opartym o ryzyka i szanse,
– spełnianie wymagań FSC CoC dla drukarni i wydawnictw, przedsiębiorstw branży drzewnej i papierniczej oraz firm zajmujących się dystrybucją artykułów papierniczych,
– podnoszenie kwalifikacji i świadomości projakościowej osób, pracujących na rzecz jakości w BENIAMIN Sp. z o.o., S. k.,
– dbałość o kompleksowość i rozwój infrastruktury, w tym parku maszynowego drukarni,
– ścisłą współpracę z podwykonawcami, spełniającymi oczekiwania jakościowe przy optymalnym podejściu kosztowym,
– panoramiczne ujmowanie relacji we współpracy ze stronami zainteresowanymi, w tym z Klientami, dostawcami i licencjodawcami.
Dla osiągnięcia w/w celów Najwyższe Kierownictwo BENIAMIN Sp. z o.o. S.k. zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz spełniania wymagań prawnych i innych, dotyczących działania Firmy. Niniejsza polityka jakości jest zakomunikowana, zrozumiała i stosowana w , a jej realizację wspierają
stosowne cele jakości.

Tomasz Gawrych Waldemar Szulc

Współwłaściciele

Ciele, 6.12.2022