PREPRESS

I PODSTAWOWE ZASADY PRZYJMOWANIA PLIKÓW
1.) Pliki przyjmujemy zamknięte jako pliki PDF kompozytowe
Prawidłową postacią  spełniającą ten warunek to pliki
PDF – wer.  1.2, 1.3, 1.4 – w kompozycie, teksty zamienione na krzywe
TIF – 300 dpi , format 1:1, CMYK, bez osadzonych profili , spłaszczony( bez warstw).
AI  – Teksty zamienić na krzywe
2.) Prace z Corela proszę zamienić na PDF do druku, bez osadzania profili.
3.) Projekty wielostronicowe czyli katalogi, ulotki, broszury powinny być strona po stronie w jednym pliku.
4.) Strona nadruku powinna zawierać pasery cięciowe wg założonego formatu zamówienia oraz powinna być wycentrowana .
5.) Prace przysyłamy w przestrzeni CMYK + dodatkowy kolor (Pantone), jeżeli występuje w projekcie, bez profili ICC
6.) Spad min. 3 mm, dla oprawy zeszytowej 5 mm.
7.) Elementy tekstowe i wrażliwej grafiki nie powinny być bliżej niż 4 mm od linii cięcia.
8.) Uwaga!!! Obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprint), Drukarnia Beniamin NIE PONOSI odpowiedzialności za nadrukowania (overprinty) na innych kolorach zadanych w pracy, szczególnie dotyczy to koloru białego.
9.) Drukarnia Beniamin NIE PONOSI odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne w pracach wynikłe z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004. Należy podpiąć profil samemu ( w razie problemów proszę o kontakt).
10.) Suma składowych koloru czarnego nie powinna przekraczać 280 %. Czarny w aplach najlepiej przygotować jako C-40%, M-40%, Y-40%, K-100%
11.) Dla opakowań nadruk powinien posiadać nałożoną siatkę wykrojnika w dodatkowym kolorze (z przestrzeni kolorów Pantone) w naddruku (overprint)
12.) Linie siatki wykrojnika powinny mieć grubość 0.088 mm i posiadać statut konturu (stroke) nie wypełnienia (fill).
13.) Przy obiekcie posiadających jeden kolor składowy łączący się z innym obiektem jedno lub wieloskładowym należy dołączyć nadlewkę (trapping) o grubości od 0,05-0.1 mm. W przypadku kontry na czarnym tle 4 kolory zalecane są ujemne zalewki dla kolorów CMY o wielkości 0,025-0,05
14.) Tekst drukowany w jednym kolorze nie może być mniejszy niż
– dla krojów jednoelementowych 6 pt
– dla krojów dwuelementowych 7 pt
dla tekstu drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
– dla krojów jednoelementowych 8 pt
– dla krojów dwuelementowych 10 pt

15.) Minimalna grubość linii w grafice to 0,1 pt
16.) Czarne tekst powinny na kolorowym tle posiadać zadany atrybut naddruku (overprint).
17.) Bitmapy powinny mieć rozdzielczość  od 225 do 450 dpi. Optymalna to 300 dpi .
Drukarnia dokona zmniejszenia rozdzielczości wszystkich obrazów powyżej 450 dpi do rozdzielczości 300 dpi. Przesłane grafiki poniżej minimalnej rozdzielczości oznacza akceptację jakości reprodukcji.
18.) Maski lakierów powinny być umieszczone w takiej samej orientacji strony jak projekty na które będzie położony lakier, w oddzielnym pliku lub na dodatkowej stronie.
19.) Kolor lakieru to czarny 100 %.
20.) Wszelkie zmiany w projektach za zgodą klienta będą odsyłane w postaci plików poglądowych do akceptacji.

II PROOF (CROMALIN)

1.) Proofy przyjmujemy wg standardów profilu Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004.

2.) Proof powinien mieć pasek kontrolny  Ugra/FOGRA MediaWedge V3.0 w celu ewentualnej weryfikacji poprawności proof-a
3.) Do każdej pracy jest dołączany proof wykonany przez naszą drukarnie w celu kontroli kolorystyki,  jeżeli klient nie dostarczy własnego poprawnego proof-a lub innego wzoru nadruku.
4.) Nadruk będzie wydrukowany na podstawie kolorystyki proof-a ze wszystkimi zasadami „sztuki drukarskiej”.
5.) Na wyraźnie polecenie klienta przed drukiem możemy wysłać nasz proof z projektem do zleceniodawcy w celu akceptacji wzoru nadruku.

II FORMY AKCEPTACJI:
1.) Wszelkie zmiany w projektach za zgodą klienta będą odsyłane w postaci plików poglądowych do akceptacji.
2.) Przez akceptację po zadanych poprawkach rozumiemy:
— prawidłową ilość kolorów z lakierem lub bez – zgodnie ze zleceniem
— zgodność merytoryczną nadruku
— liczbę stron na zadanej impozycji łącznie z wakatem (pusta strona)
— prawidłową szatę graficzną przesłaną przez klienta (zdjęcia, rozłożenie tekstów, nr stron (page),
— format nadruku zgodny ze zleceniem
— prawidłowe miejsca wykrawania oraz bigowania – opcjonalnie do zlecenia.
2.) Wzorem do druku jest opcjonalnie: proof  i/lub wzór dostarczony przez Klienta,  w obu przypadkach przez niego potwierdzony podpisem ze wskazaniem, która opcja jest obowiązująca.
3.) Istnieje możliwość akceptacji  Klienta podczas druku (podpisanie  ze  słowem  „akceptacja”  2  arkuszy drukowych).
4.) Poza tym, na wyraźne życzenie Klienta sformułowane na piśmie, zatwierdzenia nadruku może dokonać wskazany przez Klienta opiekun z odpowiedzialnością  jak przy akceptacji osobistej Klienta.
5.) Rezygnacja z w/w form akceptacji musi być potwierdzona w formie pisemnej (wg poniższej formuły), i jest równoznaczna z tym, że Klient zdaje się na tzw. „prawidła poligrafii” uwzględniające  rodzaj zastosowanego podłoża.

FORMUŁA: Rezygnuję z w/w form  akceptacji (wzór, proof, osobista  akceptacja lub  opiekuna) tym samym  wyrażam zgodę  na druk wg technologii drukarni Beniamin
Podpis…………

III NAZEWNICTWO PLIKÓW

1.) Nazwa pliku powinna być jednoznaczna, powiązana z tematem zadruku oraz przypisana do tytułu zlecenia na druk.
2.) W nazwie pliku nie wolno umieszczać polskich znaków oraz znaków specjalnych oprócz znaku podkreślenia „_”.

IV PRZESYŁANIE PLIKÓW
1.) Pliki można przesyłać do 3 MB e-mailem
2.) Przy większych rozmiarach pliku udostępniamy ftp-a. Namiary na ftp-a są za każdym razem ustalane indywidualnie.

3.) Pliki na ftp-e należy umieszczać w zadanych przez siebie katalogach oraz należy podać informację ścieżki dostępu e-mailem opiekunowi klienta.

4.) Pliki można także przesyłać za pomocą ogólnodostępnych systemów „Chmur” (WeTransfer, Dropbox, OneNote, Google, itp.).

V Standardowe wymiary dla plakatów
plakat B1 700×100: format cięciowy 680×980 +spady (min. 2 mm)
plakat A1 610×860: format cięciowy  594×841 +spady (min. 2 mm)