Regulamin

Informacja Administratora Danych wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 • administratorem danych osobowych jest Beniamin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Cielu (86-005 Białe Błota), ul. Wspólna 4.
 • Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Beniamin Sp. z o.o.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane np. firmom kurierskim dostarczającym zamówienia
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej zgody, jednak nie krócej niż do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie danych osobowych wynika z zawartych umów,
 • Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.