Stworzenie linii technologicznej zapewniającej ciągłość technologiczną produkcji opakowań

Beniamin Spółka Jawna Tomasz Gawrych, Waldemar Szulc jest Beneficjentem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; działanie:  5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw; poddziałanie:  5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw; nazwa projektu: „Stworzenie linii technologicznej zapewniającej ciągłość technologiczną produkcji opakowań”

Numer projektu:  RPKP.05.02.02-04-069/14;

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPKP.05.02.02-04-069/14-00

Całkowita wartość projektu: 3.394.645,46 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 2.749.102,00 PLN
Wkład własny Wnioskodawcy: 1.099.640,80 PLN
Wartość dotacji (kwota dofinansowania): 1.649.461,20 PLN, co stanowi 60,00 % kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na zakup:
1. Maszyny naświetlającej typu CtP
2. Maszyny składająco- sklejającej
3. Maszyny tłocząco- wykrawającej

Beniamin Spółka Jawna Tomasz Gawrych, Waldemar Szulc jest Beneficjentem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów RPO WK-P oraz ze środków budżetu państwa.

Z otrzymanego dofinansowania zrealizowano projekty:
1. „Zwiększenie konkurencyjności firmy Beniamin Spółka Jawna Tomasz Gawrych, Waldemar Szulc poprzez wystawiennictwo w targach „Paper world 2010″ (Frankfurt, Niemcy, 30.01.-02.02.2010r.)” zgodnie z umową nr WPW.II.3043-2-67-246/2010
2. „Zwiększenie konkurencyjności firmy Beniamin Spółka Jawna Tomasz Gawrych, Waldemar Szulc poprzez wystawiennictwo w targach „Paper  world 2011 we Frankfurcie nad Menem (29.01.-01.02.2011r.)” zgodnie z umową nr UM-PSG 431.1.063.2011

Projekt „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami zamówień, dostaw, realizacji oraz kontroli jakości w 5 klasach relacji firmy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

W ramach projektu „Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami zamówień, dostaw, realizacji oraz kontroli jakości w 5 klasach relacji firmy” powstało 5 systemów regulujących współpracę drukarni Beniamin w klasach relacji z licencjodawcami, agentami, hurtowniami, dostawcami i podwykonawcami. Każdy system jest oparty o schemat EDI oraz wykorzystuje dla zatwierdzania kluczowych momentów procesów podpis elektroniczny. Realizacjia projektu pozwoliła firmie nie tylko na znaczne ograniczenie kosztów administracji i przygotowania produkcji, lecz także na zwiększenie przychodów ze sprzedaży, bez konieczności rozwoju własnego działu marketingu.

Firma Beniamin Sp.J. T.Gwrych, W Szulc, idąc naprzeciw wymaganiom Klientów, dzięki realizacji projektu RPO 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw pod nazwą: „Stworzenie linii technologicznej zapewniającej ciągłość technologiczną produkcji opakowań” (nr projektu: RPKP.05.02.02-04-069/14; umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPKP.05.02.02-04-069/14-00, pragnie zaoferować Państwu ulepszoną ofertę opakowań, która spełni Państwa oczekiwania.
Dzięki zakupionym w wyniku realizacji projektu maszynom udoskonaliliśmy jakość wydruków, począwszy od naświetlania płyt offsetowych (Ctp), dzięki czemu Państwa pracę będą zawsze powtarzalne, a jakość wydrukowanych prac będzie na najwyższym poziomie.
Dodatkowo, nowe maszyny pracując ze zwiększoną wydajnością, pozwalają Nam szybciej realizować zlecenia. Dzięki temu, czas wykonania usługi został skrócony prawie o 50%.
Dzięki nowoczesnym maszynom, poprawiliśmy też jakość i estetykę opakowań.
Przy sztancowaniu i klejeniu opakowań jest teraz znacznie mniejszy odpad produkcyjny, co wskazuje na znaczną poprawę ekonomii, czyli zminimalizowanie kosztu produkcji, a tym samym niższej ceny dla Klienta.

Dodatkowo do Naszej oferty wprowadziliśmy nowe usługi:
– możliwość wykonywania kopert CD oraz harmonijkowych
– możliwość wykonania opakowań z czterema i sześcioma miejscami klejowymi
– możliwość wykonania opakowań stożkowych
– możliwość wykonywania opakowań o wielkości wykroju do 1000 mm