Strategia zrównoważonego rozwoju

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Strategia zrównoważonego rozwoju według Firmy Beniamin polega na stałym i systematycznym wzroście, ale ze znacznie zmniejszonym, negatywnym wpływem na środowisko naturalne. Nasi odbiorcy są znacznie bardziej świadomi ekologicznie i oczekują, od naszej firmy, że będzie postępowała właśnie w ten sposób, a także brać odpowiedzialność za swoje działania. Dla Firmy Beniamin od wielu lat liczą się realne działania, które w brew pozorom bardzo często okazują się łatwe do wdrożenia. Firma Beniamin jest wiodącym dostawcą artykułów papierniczych dla dzieci i młodzieży. Misją naszej firmy jest pozostawienie planety dla naszych dzieci w jak największym stanie. Zrównoważony rozwój stanowi integralną część naszej strategii biznesowej, jest on ukierunkowany na te obszary, w których możemy mieć największy wpływ, i ustawiliśmy sobie poprzeczkę bardzo wysoko, koncentrując się na wkładzie w dobrostan, zrównoważonej konsumpcji. Jesteśmy przekonani, że osiągnięcie sukcesu w obszarze zrównoważonego rozwoju wymaga zaangażowania wszystkich pracowników Firmy Beniamin. Nasza Firma już w 2018 podjęła się realizacji projektu, który miał za zadanie wprowadzić ograniczenia w użyciu polimerów czy tworzyw sztucznych. Udało się to osiągnąć dzięki opatentowaniu sposobu nanoszenia uszlachetnień za pomocą wymiennych pinów. Ten sposób produkcji pozwolił na znaczne obniżenie kosztów produkcji dla mniejszych klientów. Ale ponad wszystko pozwolił ograniczyć zużycie polimerów przy produkcji o około 10%. W roku 2019 poszliśmy za ciosem i zabraliśmy się za kolejny projekt, tym razem mający na celu redukcję szkodliwych odpadów poprodukcyjnych. Dzięki zastosowaniu specjalnych zamkniętych systemów myjących udało się zmniejszyć zrzut szkodliwych substancji do środowiska o około 25%. Zastosowaliśmy również systemy lakierujące o znacznie mniejszych pojemnościach, które generują mniejsze odpady poprodukcyjne o koło 30%. Użycie specjalnych pomp pozwoliło nam znacznie bo o około 20% skrócić proces mycia układów lakierujących. Dzięki inwestycji w myjnię wałków z obiegiem zamkniętym w naszej firmie zmniejszyliśmy ślad węglowy powstawania naszych produktów ponieważ nie transportujemy już wałków do firm zajmujących się ich czyszczeniem. Kolejnym krokiem była wymiana technologii z UV na LED. Nowoczesna technologia LED to nie tylko małe przenikanie ciepła do drukowanego podłoża, to również produkt gotowy natychmiast do dalszej obróbki co skraca czas produkcji ale technologia LED to przede wszystkim brak rtęci, brak produkcji szkodliwego ozonu, znaczna oszczędność energii elektrycznej, zmniejszenie emisji ciepła do atmosfery. Firma Beniamin postrzega zrównoważony rozwój jako nie tylko korzyści dla natury. Takie podejście to korzyści również dla naszej firmy. Dzięki takiemu podejściu Firma Beniamin posiada przede wszystkim znacznie lepszy wizerunek i to nie tylko wśród klientów, ale także partnerów biznesowych dla których ważne są podobne idee. Takie działanie przekłada się także na korzyści ekonomiczne. Zauważyliśmy bowiem, że firmy z wdrożoną polityką zrównoważonego rozwoju osiągają lepsze wyniki w biznesie. System zarządzania Firmą Beniamin łączy bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, ochronę środowiska oraz jakość. To zintegrowane podejście umożliwia nam kontrolowanie każdego etapu naszej działalności. Firma Beniamin uzyskała certyfikat jakości ISO 9001, oraz certyfikat kontrolowanego łańcucha dostaw według schematów – FSC® ( Forest Stewardship Council). Ponadto na terenie naszej Firmy stosujemy dobre praktyki produkcyjne GMP (ang. Good Manufacturing Practice) oraz dobre praktyki higieniczne GHP (ang. Good Hygienic Practice). Dla wielu firm walka z globalnym ociepleniem jest jednym z największych wyzwań na przyszłość. Firma Beniamin już dziś może się chwalić znaczną redukcją emisji CO2 przy produkcji i transporcie swoich towarów. Już w 2021 roku zainwestowaliśmy w pilotażową instalację fotowoltaiczną na terenie naszej firmy. Podjęliśmy również działania mające na celu ograniczenie zużycia paliw kopalnych. Od 2021 roku na terenie Firmy Beniamin odzyskujemy ciepło produkowane przez maszyny i urządzenia wykorzystywane w produkcji. Energie cieplną używamy do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych oraz do ogrzewania ciepłej wody na produkcji i w pomieszczeniach socjalnych. W 2023 roku rozpoczęliśmy budowę własnej farmy słonecznej zaspokajającej nasze potrzeby energetyczne w 70%. Wiele firm z naszej branży i nie tylko opisuje w pięknych słowach jak stara się dbać o środowisko. My podajemy dokładne liczby co udało nam się już osiągnąć. Firma Beniamin dokładnie wie jak wielki problem dla naszego segmentu stanowi recykling. Z tego powodu bardzo duży nacisk położyliśmy na wybór profesjonalnej firmy odbierającej odpady. Wspólnie opracowaliśmy wstępną selekcję różnych frakcji odpadów na terenie naszej firmy. Zainwestowaliśmy również w urządzenia do prasowania makulatury. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne zmniejszenie objętości odpadów a w rezultacie obniżenie śladu węglowego podczas ich transportu. Stała kontrola nad sortowaniem odpadów pozwala na poddanie recyklingowi ponad 91% całkowitemu recyklingowi odpadów wytwarzanych przez naszą firmę. Niespełna 9% odpadów generowanych w firmie Beniamin poddaje się utylizacji. Jednak i tu kładziemy wielki nacisk aby współpracujące z nami firmy dbały o ochronę środowiska. W firmie Beniamin nie brakuje rozwiązań zorientowanych na ochronę środowiska. Co dnia każdy pracownik naszej firmy ściśle współdziała w tym zakresie. Nasze systemy informatyczne pozwalają nam na każdym kroku oszczędzać chociażby papier. Firma beniamin jak wiele instytucji już dawno zamieniła wersje drukowane dokumentów na cyfrowe co powoduje, że każdy dział żywo jest zaangażowany w politykę proekologiczną naszej firmy. Zasady zrównoważonego rozwoju dla każdego z nas to nie moda, a sposób myślenia. Te kilka przykładów powyżej pokazuje ile nasza firma już osiągnęła. Jednak stale czujemy niedosyt. Chcemy jeszcze bardziej ograniczyć generowanie odpadów poddawanych utylizacji. Chcemy doprowadzić do 100% korzystanie z własnej energii. Jedną z ważnych przesłanek podczas inwestowania w nowe rozwiązania technologiczne jest energooszczędność kolejnych urządzeń lub linii produkcyjnych oraz systemowe rozwiązania minimalizujące zużycie surowców niezbędnych do produkcji takich jak papier czy farby.