Nazwa projektu: Opracowanie i wdrożenie nowatorskiego sposobu wytwarzania selektywnych uszlachetnień wydruków offsetowych przy zastosowaniu
wymiennych elementów wielokrotnego użytku.
Beneficjent: Beniamin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wartość projektu: 2 952 253.03
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 476 126.52
Okres realizacji w latach: 2019 – 2021
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
 
Opracowanie założeń konstrukcyjnych formy drukowej w postaci elastycznej płyty do wytwarzania selektywnych uszlachetnień wydruków offsetowych przy zastosowaniu wymiennych elementów wielokrotnego użytku – zapytanie ofertowe nr 1/2018/111/BEN
 
Stanowisko laboratoryjne mające na celu testowanie nowatorskiego sposobu wytwarzania selektywnych uszlachetnień wydruków offsetowych przy zastosowaniu wymiennych elementów wielokrotnego użytku
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa płaszczy mocujących piny wielokrotnego użytku w stanowisku laboratoryjnym wraz z pinami
 
Dostosowanie stanowiska laboratoryjnego do potrzeb projektu
 
Płaszcz mocujący piny wielokrotnego użytku w maszynie Heidelberg Speedmaster CD 102 – 6+LYL wraz z pinami.
 
Płaszcz mocujący piny wielokrotnego użytku w maszynie Heidelberg Speedmaster CD 102 – 6+LYL wraz z pinami.
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wsuwki do lampy LED w maszynie Heidelberg Speedmaster CD 102 – 6+LYL w celu rozszerzenie produkcyjności obecnie pracującej maszyny Heidelberg Speedmaster CD 102 – 6+LYL o dodatkowy proces utwardzenia po pierwszej wieży lakierującej.