CERTYFIKAT KONTROLI POCHODZENIA SUROWCA DRZEWNEGO „FSC”

FSC jest pierwszym i obecnie najbardziej rozpoznawalnym globalnie system certyfikacji lasów i produktów drzewnych. System oparty jest o szereg standardów – wymogów stworzonych przez członków organizacji FSC A.C. Dokumenty te opisują zasady prawidłowego gospodarowania lasami oraz sposoby ich weryfikacji w terenie.
Standardy opisują również zasady kontroli przepływu surowca z lasu do ostatecznego konsumenta w sposób, który gwarantuje, że produkty oznakowane LOGO FSC faktycznie pochodzą z lasów spełniających wymogi FSC.

FSC został opracowany przez niezależną, międzynarodową organizację ForestStewardshipCouncil powstałą w 1993 roku. W jej skład wchodzą różne instytucje przyrodnicze, zarządcy oraz właściciele lasów i firm, których profil działalności związany jest z leśnictwem. Polityka organizacji opiera się na promowaniu odpowiedzialnej gospodarki zasobami leśnymi.
Zasady Dobrej Gospodarki Leśnej FSC zobowiązują daną organizację do przestrzegania obowiązujących w danym kraju wymagań prawnych oraz praw ludności rdzennej.
Dotyczą także zasad współpracy z ludnością lokalną i określają szczegółowe wymagania dotyczące przestrzegania praw pracowników, a także ochrony lasów, bioróżnorodności leśnej i przyrody.
Dzięki wdrożeniu i stosowaniu wymagań standardu FSC możliwe jest prawidłowe korzystanie z zasobów leśnych, umożliwiające prowadzenie działalności danej firmy z ograniczeniem szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.

Certyfikat kontroli pochodzenia FSC CoC – przeznaczony dla drukarni i wydawnictw, przedsiębiorstw branży drzewnej i papierniczej oraz firm zajmujących się dystrybucją artykułów papierniczych.
Certyfikat FSC CoC umożliwia handel artykułami pochodzenia drzewnego i niedrzewnego.
Uzyskanie tego certyfikatu uzależnione jest od kontroli, której poddawana jest droga przebycia surowców oraz gotowych produktów z lasu lub miejsca w którym prowadzony jest odzysk do klienta. Kontrola dotyczy także każdego etapu produkcji, w którym możliwa jest zmiana własności materiałów lub surowca drzewnego.