Dotacja na kapitał obrotowy dla BENIAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Program operacyjny:     Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa:             3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie:                          3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr Naboru:                       POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Rodzaj projektu:              Nadzwyczajny

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia

bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek

epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Celem projektu jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Planowanym efektem jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 229 678,44 zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała firmie BENIAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA dofinansowanie w

kwocie 229 678,44 zł co stanowi 100% kwoty kosztów.

Okres trwania projektu: 2020-07-01 – 2020-09-30.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia

bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek

epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)