ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ „WORK MANAGER”

Work Manager to system zaprojektowany i stworzony z myślą o wspomaganiu procesu realizacji zlecenia i zarządzaniu procesem pracy. Funkcjonuje on w oparciu o dwie współpracujące ze sobą aplikacje:
1) Work Manager: przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za konfigurowanie i zarządzanie procesem pracy w systemie,
2) Start Stop: przeznaczona dla pracowników na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych odpowiedzialnych za proces realizacji zlecenia.
Aplikacja Work Manager daje użytkownikowi możliwość skonfigurowania w systemie poszczególnych elementów procesu pracy:
• stanowisk produkcyjnych z uwzględnieniem personelu
• czynności realizowanych na danych stanowiskach
• maszyn przydzielonych do stanowisk
• materiałów zużywanych na stanowiskach i wytwarzanych na nich produktów
System uwzględnia także niestandardową obsadę stanowisk na potrzeby wybranych zleceń oraz umożliwia nadawanie priorytetów zleceniom, stanowiskom oraz czynnościom. Zlecenia przydzielane do skonfigurowanych w systemie stanowisk są od razu dostępne u pracowników.
Dzięki modułowi komunikacji system umożliwia natychmiastową wymianę informacji na linii pracownik – przełożony w zakresie pełnionych aktualnie przez pracownika obowiązków przy realizacji zlecenia:
• pracownicy korzystający z aplikacji Start Stop mają możliwość szybkiego zgłaszania uwag odnośnie realizowanych czynności a także wysyłania powiadomień do pozostałych osób pracujących z systemem i zgłoszeń do przełożonego
• administratorzy / kierownicy korzystający z aplikacji Work Manager mają możliwość natychmiastowego wglądu w przychodzące uwagi / zgłoszenia oraz formułowania poleceń służbowych dla pracowników
Rozbudowany moduł raportowania umożliwia kierownikowi wgląd w szczegółowe dane przedstawiające:
• aktywność pracowników na stanowiskach: aktualnie realizowane czynności i zlecenia, zarejestrowane przerwy
• czas pracy pracownika na stanowisku: czas poświęcony danej czynności / zleceniu na stanowisku, godziny wejść i wyjść pracownika, rzeczywisty czas pracy pracownika
• zarejestrowany przebieg procesu realizacji zlecenia z dokładnością do poszczególnych czynności wykonanych na przydzielonych stanowiskach
• obieg dokumentacji magazynowej oraz materiałów i produktów w systemie
• wwagi od pracowników odnośnie wybranych czynności i zleceń

Dzięki wyposażeniu systemu w moduł obsługi kart zbliżeniowych RFID możliwe jest znaczące poprawienie bezpieczeństwa pracy na systemie poprzez dwuetapowe logowanie się pracowników do aplikacji Start Stop: podanie kodu PIN oraz potwierdzenie tożsamości za pomocą karty RFID. Za pomocą modułu obsługi kart RFID możliwe jest dodawanie do systemu nowych kart, przydzielanie kart do pracowników oraz wyłączanie wybranych kart z systemu.
Moduł obsługi kodów kreskowych umożliwia generowanie i przydzielanie wygenerowanych kodów zleceniom, produktom, transportom, dokumentom magazynowym oraz użytkownikom w celu szybszego identyfikowania ich w systemie, bez konieczności ręcznego wyszukiwania.
Work Manager został ponadto wyposażony w moduł obsługi kas i fakturowania. Możliwe jest zarządzanie i obsługa kas w systemie wraz z dokumentacją KP i KW oraz tworzenie faktur i przeglądanie zestawienia faktur w systemie.
Dzięki funkcjonalności bazy użytkowników możliwe jest kompleksowe zarządzanie:
• Użytkownikami / pracownikami korzystającymi z systemu: dodawanie, edycja danych, usuwanie z systemu
• Dostępem do wybranych funkcjonalności systemu dla użytkownika (grupy użytkowników) z wykorzystaniem rozbudowanego mechanizmu edycji uprawnień
• Grupami użytkowników / brygadami pracowników
Pozostałe funkcjonalności zawarte w systemie:
• Własna rozbudowana baza danych kontrahentów
• Możliwość samodzielnego definiowania zawartości list rozwijanych w systemie (np. statusy zleceń) oraz opisów przycisków i treści etykiet
• Konfigurowanie serwerów SMTP i kont pocztowych w systemie
• Współpraca z systemem Sage Symfonia
• Rozbudowana baza materiałów / produktów: obsługa kategorii produktów, rabatów, cenników na produkty
• System magazynów umożliwiający sprawne zarządzanie przepływem produktów z uwzględnieniem odpowiedzialności za produkt. Możliwość wglądu w stany magazynowe.
• System mailingowy
• Przejrzysty i elastyczny interfejs użytkownika