Wytyczne do przygotowania plików graficznych

I PODSTAWOWE ZASADY PRZYJMOWANIA PLIKÓW
1.) Pliki przyjmujemy zamknięte jako pliki PDF kompozytowe
Prawidłową postacią  spełniającą ten warunek to pliki
PDF – wer.  1.2, 1.3, 1.4 – w kompozycie, teksty zamienione na krzywe
TIF – 300 dpi , format 1:1, CMYK, bez osadzonych profili , spłaszczony( bez warstw).
AI  – Teksty zamienić na krzywe
2.) Prace z Corela proszę zamienić na PDF do druku, bez osadzania profili.
3.) Projekty wielostronicowe czyli katalogi, ulotki, broszury powinny być strona po stronie w jednym pliku.
4.) Strona do druku powinna zawierać pasery cięciowe wg założonego formatu zamówienia oraz powinna być wycentrowana, a także nie zawierać żadnych dodatkowych elementów graficznych opisowych umiejscowionych poza ramką spadu (Bleed Box).
5.) Prace przysyłamy w przestrzeni CMYK + dodatkowy kolor (Pantone), jeżeli występuje w projekcie, bez profili ICC
6.) Spad min. 3 mm, dla oprawy zeszytowej 5 mm.
7.) Elementy tekstowe i wrażliwej grafiki nie powinny być bliżej niż 4 mm od linii cięcia.
8.) Uwaga!!! Obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprint), Drukarnia Beniamin NIE PONOSI odpowiedzialności za nadrukowania (overprinty) na innych kolorach zadanych w pracy, szczególnie dotyczy to koloru białego.
9.) Drukarnia Beniamin NIE PONOSI odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne w pracach wynikłe z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004. Należy podpiąć profil samemu ( w razie problemów proszę o kontakt).
10.) Suma składowych koloru czarnego nie powinna przekraczać 280 %. Czarny w aplach najlepiej przygotować jako C 40%, M 40%, Y 40%, K 100%
11.) Dla opakowań, druk powinien posiadać nałożoną siatkę wykrojnika w dodatkowym kolorze (z przestrzeni kolorów Pantone) w naddruku (overprint)
12.) Linie siatki wykrojnika powinny mieć grubość 0.088 mm i posiadać statut konturu (stroke) nie wypełnienia (fill).
13.) Przy obiekcie posiadającym jeden kolor składowy łączący się z innym obiektem jedno lub wieloskładowym należy dołączyć nadlewkę (trapping) o grubości od 0,05-0,1 mm. W przypadku kontry na czarnym tle z  4 kolorów, zalecane są ujemne zalewki dla kolorów CMY o wielkości 0,025-0,05 mm.
14.) Tekst drukowany w jednym kolorze nie może być mniejszy niż
– dla krojów jednoelementowych 6 pt
– dla krojów dwuelementowych 7 pt
dla tekstu drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
– dla krojów jednoelementowych 8 pt
– dla krojów dwuelementowych 10 pt

15.) Minimalna grubość linii w grafice to 0,1 pt. (0,03mm).
16.) Czarne tekst powinny na kolorowym tle posiadać zadany atrybut naddruku (overprint).
17.) Bitmapy powinny mieć rozdzielczość  od 225 do 450 dpi. Optymalna to 300 dpi .
Drukarnia dokona zmniejszenia rozdzielczości wszystkich obrazów powyżej 450 dpi do rozdzielczości 300 dpi. Przesłanie grafiki poniżej minimalnej rozdzielczości oznacza akceptację jakości reprodukcji.
18.) Maski lakierów, Hot Stampingów i tłoczeń powinny być umieszczone w takiej samej orientacji strony jak projekty, na które będą położone, w oddzielnym pliku lub na dodatkowej stronie.
19.) Kolor lakierów, Hot Stampingów i tłoczeń to czarny 100 %.
20.) Wszelkie zmiany w projektach za zgodą klienta będą odsyłane w postaci plików poglądowych do akceptacji.

II PROOF (CROMALIN)

1.) Proofy przyjmujemy wg standardów profilu Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004.

2.) Proof powinien mieć pasek kontrolny  Ugra/FOGRA MediaWedge V3.0 w celu ewentualnej weryfikacji poprawności proof-a
3.) Do każdej pracy jest dołączany proof wykonany przez naszą drukarnie w celu kontroli kolorystyki,  jeżeli klient nie dostarczy własnego poprawnego proof-a lub innego wzoru nadruku.
4.) Nadruk będzie wydrukowany na podstawie kolorystyki proof-a ze wszystkimi zasadami „sztuki drukarskiej”.
5.) Na wyraźnie polecenie klienta przed drukiem możemy wysłać nasz proof z projektem do zleceniodawcy w celu akceptacji wzoru nadruku.

II FORMY AKCEPTACJI:
1.) Wszelkie zmiany w projektach za zgodą klienta będą odsyłane w postaci plików poglądowych do akceptacji.
2.) Przez akceptację po zadanych poprawkach rozumiemy:
— prawidłową ilość kolorów z lakierem lub bez – zgodnie ze zleceniem
— zgodność merytoryczną nadruku
— liczbę stron na zadanej impozycji łącznie z wakatem (pusta strona)
— prawidłową szatę graficzną przesłaną przez klienta (zdjęcia, rozłożenie tekstów, nr stron (page),
— format nadruku zgodny ze zleceniem
— prawidłowe miejsca wykrawania oraz bigowania – opcjonalnie do zlecenia.
2.) Wzorem do druku jest opcjonalnie: proof  i/lub wzór dostarczony przez Klienta,  w obu przypadkach przez niego potwierdzony podpisem ze wskazaniem, która opcja jest obowiązująca.
3.) Istnieje możliwość akceptacji  Klienta podczas druku (podpisanie  ze  słowem  „akceptacja”  2  arkuszy drukowych).
4.) Poza tym, na wyraźne życzenie Klienta sformułowane na piśmie, zatwierdzenia nadruku może dokonać wskazany przez Klienta opiekun z odpowiedzialnością  jak przy akceptacji osobistej Klienta.
5.) Rezygnacja z w/w form akceptacji musi być potwierdzona w formie pisemnej (wg poniższej formuły), i jest równoznaczna z tym, że Klient zdaje się na tzw. „prawidła poligrafii” uwzględniające  rodzaj zastosowanego podłoża.

FORMUŁA: Rezygnuję z w/w form  akceptacji (wzór, proof, osobista  akceptacja lub  opiekuna) tym samym  wyrażam zgodę  na druk wg technologii drukarni Beniamin
Podpis…………

III NAZEWNICTWO PLIKÓW

1.) Nazwa pliku powinna być jednoznaczna, powiązana z tematem zadruku oraz przypisana do tytułu zlecenia na druk.
2.) W nazwie pliku nie wolno umieszczać polskich znaków oraz znaków specjalnych oprócz znaku podkreślenia „_”.

IV PRZESYŁANIE PLIKÓW
1.) Pliki można przesyłać do 3 MB e-mailem
2.) Przy większych rozmiarach pliku udostępniamy ftp-a. Namiary na ftp-a są za każdym razem ustalane indywidualnie.

3.) Pliki na ftp-e należy umieszczać w zadanych przez siebie katalogach oraz należy podać informację ścieżki dostępu e-mailem opiekunowi klienta.

4.) Pliki można także przesyłać za pomocą ogólnodostępnych systemów „Chmur” (WeTransfer, Dropbox, OneNote, Google, itp.).