Postępowanie 3_1013_RR

Postępowanie 3_1013_RR

Ciele, dnia 02.12.2019 roku

Beniamin
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Wspólna 4
86-500 Ciele

Rozeznanie rynku / postępowanie 3/1013/RR

Zapytanie ofertowe

Przystępując do realizacji zadania w ramach opisanego poniżej projektu firma Beniamin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej zamówienie.

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków PO Inteligentny Rozwój w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie nowatorskiego sposobu wytwarzania selektywnych uszlachetnień wydruków offsetowych przy zastosowaniu wymiennych elementów wielokrotnego użytku.”

2. Głównym celem projektu jest: Opracowanie konstrukcji formy drukowej wraz ze sposobem rozmieszczenia gniazd roboczych i mocowania stempli w celu uruchomienia innowacyjnego procesu technologicznego wytwarzania selektywnych uszlachetnień wydruków offsetowych przy zastosowaniu wymiennych elementów wielokrotnego użytku.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prototypu konstrukcyjnego formy drukowej wykonanej z elastomerowej formy dającej się grawerować.

Przed złożeniem oferty konieczny kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia szczegółów wykonania formy elastomerowej spełniającej warunki projektu.

Osoba kontaktowa: Radosław Owsiński 512363775; radoslaw.owsinski@beniamin.com.pl

Zamawiający:

Beniamin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Wspólna 4

86-500 Ciele

NIP: 5540388884

REGON: 091646033

Adres składania ofert: radoslaw.owsinski@beniamin.com.pl

Data składania ofert do 13.12.2019

Z wyrazami szacunku

Waldemar Szulc

Pobierz plik PDF