Postępowanie 13_1013_RR

Postępowanie 13_1013_RR

Ciele, dnia 11.01.2021 roku

Beniamin
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Wspólna 4
86-500 Ciele

Rozeznanie rynku / postępowanie 13/1013/RR

Zapytanie ofertowe

Przystępując do realizacji zadania w ramach opisanego poniżej projektu firma Beniamin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej zamówienie.

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków PO Inteligentny Rozwój w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie nowatorskiego sposobu wytwarzania selektywnych uszlachetnień wydruków offsetowych przy zastosowaniu wymiennych elementów wielokrotnego użytku.”

2. Głównym celem projektu jest: Opracowanie konstrukcji formy drukowej wraz ze sposobem rozmieszczenia gniazd roboczych i mocowania stempli w celu uruchomienia innowacyjnego procesu technologicznego wytwarzania selektywnych uszlachetnień wydruków offsetowych przy zastosowaniu wymiennych elementów wielokrotnego użytku.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb oraz lakierów offsetowych i fleksograficznych specjalnych do druku technologią LED. Łączna ilość towaru to około 13 kilogramów w różnych rodzajach. Do wykonawcy będzie należało między innymi:

1. Trzymanie stanów magazynowych poszczególnych farb i lakierów.

2. Wymiana wadliwych farb i lakierów na takie, które spełniają wymagania zamawiającego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wady.

Orientacyjna ilość kilogramów*

Lakier zapachowy (farba bezbarwna zapachowa) 5,00

Farba Fluorescencyjna 2,00

Farba Fosforyzująca 2,00

Farba Fotochromowa 2,00

Farba Termochromowa 2,00

*liczba kilogramów może ulec wahaniom +/- 50% w zależności od rezultatów prowadzonych badań

 

UWAGA:

1. Dostawy w transzach będą realizowane na wywołanie.

2. Cena zakontraktowanego towaru musi być stała przez okres dwunastu miesięcy od momentu podpisania umowy.

3. Przed złożeniem oferty konieczny kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia szczegółów dotyczących między innymi rodzaju farb oraz czasów dostaw.

 

Osoba kontaktowa: Radosław Owsiński 512363775; radoslaw.owsinski@beniamin.com.pl

 

Zamawiający:

Beniamin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Wspólna 4

86-500 Ciele

NIP: 5540388884

REGON: 091646033

 

Adres składania ofert: radoslaw.owsinski@beniamin.com.pl

Data składania ofert do 19.02.2021

Z wyrazami szacunku

Waldemar Szulc

Pobierz plik PDF