PREPRESS

Akceptujemy wersje dokumentów, zapisanych w jednym z następujących formatów:
• Adobe PDF ver. 1.3, Adobe PDF ver. 1.4
• PostScipt Level 2 lub Level 3
• EPS
• TIFF (spłaszczony plik bez kompresji LZW)
Nie akceptujemy plików z programu Corel Draw.
• Pliki powinny posiadać sensowne nazwy np. nazwa katalogu, nazwę plakatu (zgodną z treścią merytoryczną). Ważne jest, aby nazwa danego zadruku była jednolita z zamówieniem od klienta.Nazwa plików z grafiką nie powinna zawierać żadnych znaków specjalnych (np.: ą ę czy innych znaków diakrytycznych z języków obcych, np.: ö ä)
• Pliki PDF wygenerowane w kompozycie z ustawieniem opcji PRESS.
• Pliki PS wygenerowane w kompozycie.
• Pliki nie mogą zawierać profili innych niż ICC Fogra 39L
• Liniatura, rozdzielczość, kąty rastra nadawane są w drukarni (zadane w pracy są ignorowane). Jeżeli natomiast priorytetowymi są ustawienia zadane w pliku, należy informację taką zaznaczyć w zleceniu.
• Preferowany przez drukarnię sterownik drukarki to: Express-PTR8000II, który dostępny jest na naszym FTP w katalogu: Screen PPD.
• Do pracy należy załączyć komplet czcionek lub zamienić wszystkie czcionki na krzywe.
• Pismo poniżej 8 pkt. należy przygotowywać w jednym kolorze.
• Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,2 pt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pt.
• W pracy powinien być zastosowany trapping o wymiarze zależnym od wielkości obiektu (0,2 pt – 0,4 pt).
• Teksty w kolorze czarnym, należy zawsze nadawać z atrybutem naddruku w przeciwnym razie drukarnia sama je nada. Wyjątkiem od tej zasady stanowią prace wykorzystujące kolory metaliczne, gdzie teksty w czarnym muszą być zadane z wybraniem (bez overpint-u) oraz nadlewką (trapping).
• Apli czarnej nie należy tworzyć tylko z jednego koloru, sugerowane: 40% C, 30% Y i 30% M, 100% K.
• Wszelkie obiekty bitmapowe powinny być zapisane z rozdzielczością minimum 225 ppi.
• Siatki wykrojników nałożone na grafikę muszą być zdefiniowane kolorem dodatkowym lub PANTON z zadanym atrybutem nadruku (overprint).
• Samodzielnie zdefiniowane kolory dodatkowe muszą być tworzone na podstawie przestrzeni kolorystycznej CMYK.
• Kolor biały nie może być kolorem dodatkowym i zawierać atrybutu nadruku. – Kolory dodatkowe muszą być opisane w zleceniu oraz w pliku.
• Brak informacji o kolorach dodatkowych spowoduje, że zostaną one rozbarwione do kolorów CMYK.
• Wszelkie efekty utworzone w programie Corel Draw należy spłaszczyć, a także informacja o plikach generowanych z programu CorelDraw musi znaleźć się na zleceniu (dotyczy plików zamkniętych *.PS, *.PDF, *.PRN).
• Elementy graficzne oraz pismo należy umieszczać w odległości minimum 4 mm od formatu po obcięciu.
• Strony powinny mieć co najmniej 3 mm spadu, w przypadku oprawy klejonej 5 mm. – Wymiary stron stałe w całej publikacji (wszystkie strony w jednym pliku) z zaznaczonymi liniami cięcia.
• Projekty z katalogami lub folderami posiadające wiele stron muszą zawierać wszystkie strony w jednym pliku (nie oddzielać stron do pojedynczych plików) wyjątek stanowi okładka.
• Lakier wybiórczy UV projektów oraz ewentualne tłoczenia muszą być umieszczone w oddzielnym pliku lub stronie w pliku wraz z projektem zadruku nie należy nakładać lakieru oraz tłoczeń na projekt zadruku w celu uniknięcia ewentualnych błędów.
• Zalecane jest dołączanie proofa,z certyfikatem EFI FOGRA, do każdej pracy.
• W przypadku braku proofa drukarnia wykonuje proofy zleconych druków do celów produkcyjnych wykorzystując system EFI Colorproof XF w technologii BEST.
• Proofy powinny być wykonywane po ostatniej korekcie plików przekazanych do druku.
• Na każdym proofie musi być podany tytuł, nazwa pliku i data wykonania proofa.
• Na każdym proofie musi się również znajdować pasek kontrolny. Brak opisu lub paska uniemożliwia wykorzystanie proofa jako materiału wzorcowego w drukarni.
• W przypadku akceptacji druku przez klienta materiałem wzorcowym dla maszynisty staje się składka zaakceptowana i podpisana przez klienta.
• Druki z poprzednich edycji nie stanowią proofa, mogą stanowić jedynie punkt odniesienia dla maszynisty. Stosowanie tego rodzaju materiału wzorcowego wiąże się z możliwością uzyskania odmiennej kolorystyki.
• Jeżeli druk jest uszlachetniany lakierem UV to zalecane jest dostarczenie dwóch proofów. Proofa odzwierciedlającego proces drukowania i proofa symulującego ostateczne wykończenie powierzchni wydruku.

Każdorazowo wysłanie plików na serwer ftp prosimy potwierdzić e-mailem lub telefonicznie.
Za materiały dostarczone w terminie uważa się tylko kompletne nie wymagające poprawek pliki dostarczone przed upływem terminu wynikającego z umowy. W przypadku dostarczania materiałów za pośrednictwem Internetu należy uwzględnić czas niezbędny na ich przesłanie do drukarni.

Materiały prosimy dostarczać na adres:

86-005 Białe Błota
ul. Wspólna 4, Ciele

serwer FTP:
ftp.beniamin.com.pl
user: grafika.beniamin
hasło: grafikaben

e-mail: tomek.wardzinski@beniamin.com.pl do 10 MB

Nie zastosowanie się do powyższych wytycznych jak również nie dotrzymanie terminów dostarczenia materiałów może spowodować ograniczenie odpowiedzialności drukarni za efekt końcowy, ewentualną zmianę terminu i kosztów końcowych realizacji zlecenia.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt

tel. +48 (052) 581 54 38, wew. 58
fax +48 (052) 581 54 37
tomek.wardzinski@beniamin.com.pl